Provizní systémy - technické parametry

   Technické parametry jsou velmi důležité pro rozběhnutí propagace provizního systému, kontrolu prokliků, kontrolu konverzních poměrů nebo okamžitou kontrolu výsledků kampaní. Technické parametry závisí téměř výhradně na kvalitě software.

Sledování prokliků

   Detailní sledování jednotlivých provizních prokliků je důležité pro hledání ztracených kliků, kontrolu konverzního poměru a podobně. České přílepky k eshopům neumožňují vidět počty ani detaily prokliků, všechny akce do první objednávky se tak dějí "naslepo".

Sledování objednávek

   Provizní systémy umožňují sledovat jednotlivé objednávky i denní souhrny. Hlavni funční rozdíl je v rozlišení mezi vyřízenými objednávkami a objednávkami v jiných stavech. Pokud provizní systém neumožňuje vidět objednávku přímo při jejím zadání, ale až při jejím vyřízení, je doba mezi těmito událostmi (3-30dnů) opět bílým místem, kde není možné rozeznat zda měly reklamní odkazy nějaký účinek.

Software používaný v Čechách

Post Affiliate Pro

   Kvalitní provizní software s detailně zpracovanými prokliky, objednávkami, souhrnnými přehledy i detaily až do jednotlivostí, se schopností zpracovávat multilevel provize. Software běží ve verzi 3 a 4.

Post Affiliate FREE

   Free klon Post Affiliate Pro s výrazně menším množstvím funkcí

ShopSys

   Přílepek jednoho z českých software pro elektronické obchody. Velmi chudý systém se zobrazením jednotlivých schválených objednávek, výplat provize a celkové sumy naprovizním účtu.

NetDirect ShopCentrik

   Ještě chudší verze provizního software, zobrazující pouze objednávky, tentokrát však každou objednávku včetně jejího stavu.

Vlastní řešení

   Řešení různé kvality pro nestandardní obchodní software.